Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u struci (120186)
Grubišić Pulišelić, E.
60
(30SJ+30P)
1 INFO
4.0 Filozofija odgoja (120190)
Bešić-Smlatić, P.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatski jezik (120185)
Milinović Hrga, A.
75
(45P+30S)
1 INFO
0.0 Kineziološka kultura 1 (120189)
Jurko, D.
30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (120192)
Mendeš, B.
60
(30P+30S)
1 INFO
2.0 Osnove glazbene kulture (120188)
Dobrota, S.
30
(15GL+15P)
1 INFO
3.0 Osnove likovne kulture (120187)
Kuščević, D.
45
(15PK+30P)
1 INFO
5.0 Razvojna psihologija 1 (120191)
Reić Ercegovac, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (120193)
Vidović Schreiber, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
2.0 Glazbeni praktikum 1 (120195)
Dobrota, S.
30
(30GL)
2 INFO
4.0 Informatička pismenost (120196)
Maleš, L.
45
(30L+15P)
2 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 1 (120201)
Mendeš, B.
30
(30L)
2 INFO
0.0 Kineziološka kultura 2 (120197)
Jurko, D.
30
(30TJ)
2 INFO
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 (120200)
Visković, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija 2 (120198)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Scenska kultura i lutkarstvo (120194)
Vidović Schreiber, T.
60
(30PK+30P)
2 INFO
4.0 Sociologija odgoja (120199)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbeni praktikum 2 (120203)
Dobrota, S.
30
(30GL)
3 INFO
3.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 (120208)
Visković, I.
30
(15P+15S)
3 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 2 (120209)
Mendeš, B.
30
(30L)
3 INFO
3.0 Medijska kultura (120202)
Vidović Schreiber, T.
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Osnove kineziologije (120204)
Jurko, D.
30
(15KI+15P)
3 INFO
5.0 Osnove metodologije pedagoških istraživanja (120207)
Jukić, T.
75
(15M+30P+30S)
3 INFO
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 (120206)
Visković, I.
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Psihologija ranog učenja (120205)
Bubić, A.
60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 (120215)
Dobrota, S.
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 (120213)
Visković, I.
60
(30P+30S)
4 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 3 (120217)
Mendeš, B.
30
(30L)
4 INFO
4.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 (120216)
Vlahović, L.
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 (120214)
Brajčić, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti (120210)
Mišurac, I.; Restović, I.
30
(15PK+15P)
4 INFO
3.0 Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju (120212)
Mendeš, B.
45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi (120211)
Markić, J.
45
(30P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 (120221)
Dobrota, S.
60
(30GL+15P+15S)
5 INFO
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 (120219)
Mendeš, B.
75
(15PK+30P+30S)
5 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 4 (120223)
Mendeš, B.
30
(30M)
5 INFO
5.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 (120222)
Vlahović, L.
60
(30M+15P+15S)
5 INFO
5.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 (120220)
Brajčić, M.
60
(30PK+15P+15S)
5 INFO
4.0 Obiteljska pedagogija (120218)
Ljubetić, M.
45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 (204140)
Mendeš, B.
75
(45PK+15P+15S)
6 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 5 (120227)
Mendeš, B.
30
(30M)
6 INFO
11.0 Izrada završnog rada (120228)
0
()
6 INFO
2.0 Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom (120225)
Ljubetić, M.
30
(15PK+15P)
6 INFO
6.0 Pedagogija djece s posebnim potrebama i pravima (120224)
Sunko, E.
75
(15L+30P+30S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (I. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatske predaje (120162)
Vidović Schreiber, T.
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Ples i stvaralaštvo u pokretu (120164)
Malada, D.
30
(15PK+15P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (II. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijete i društvo (120168)
Mendeš, B.
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Pedagoška komunikacija (120166)
Kovačević, S.
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (III. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Razvojna psihopatologija (218100)
Reić Ercegovac, I.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Tradicijska kazivanja za djecu (147089)
Vidović Schreiber, T.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Zlostavljanje i zanemarivanje djece (120176)
Sunko, E.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (IV. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kulturna baština na tlu Hrvatske (120170)
Brajčić, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Odgojni kontekst dječjih jaslica (120172)
Visković, I.
45
(30P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 5
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (V. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Plesni izraz u dječjem vrtiću (120180)
Malada, D.
45
(30PK+15P)
5 INFO
4.0 Slikanje u radu s djecom predškolske dobi (120181)
Brajčić, M.
45
(30LK2+15P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 6
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (VI. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Inkluzivni dječji vrtić (120182)
Sunko, E.
45
(15PK+30P)
6 INFO
4.0 Prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu (120179)
Visković, I.
45
(30P+15S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u struci (120186)
Grubišić Pulišelić, E.
60
(30SJ+30P)
1 INFO
4.0 Filozofija odgoja (120190)
Bešić-Smlatić, P.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatski jezik (120185)
Milinović Hrga, A.
75
(45P+30S)
1 INFO
0.0 Kineziološka kultura 1 (120189)
Jurko, D.
30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (120192)
Mendeš, B.
60
(30P+30S)
1 INFO
2.0 Osnove glazbene kulture (120188)
Dobrota, S.
30
(15GL+15P)
1 INFO
3.0 Osnove likovne kulture (120187)
Kuščević, D.
45
(15PK+30P)
1 INFO
5.0 Razvojna psihologija 1 (120191)
Reić Ercegovac, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (I. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatske predaje (120162)
Vidović Schreiber, T.
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Ples i stvaralaštvo u pokretu (120164)
Malada, D.
30
(15PK+15P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (120193)
Vidović Schreiber, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
2.0 Glazbeni praktikum 1 (120195)
Dobrota, S.
30
(30GL)
2 INFO
4.0 Informatička pismenost (120196)
Maleš, L.
45
(30L+15P)
2 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 1 (120201)
Mendeš, B.
30
(30L)
2 INFO
0.0 Kineziološka kultura 2 (120197)
Jurko, D.
30
(30TJ)
2 INFO
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 (120200)
Visković, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija 2 (120198)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Scenska kultura i lutkarstvo (120194)
Vidović Schreiber, T.
60
(30PK+30P)
2 INFO
4.0 Sociologija odgoja (120199)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (II. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijete i društvo (120168)
Mendeš, B.
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Pedagoška komunikacija (120166)
Kovačević, S.
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbeni praktikum 2 (120203)
Dobrota, S.
30
(30GL)
3 INFO
3.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 (120208)
Visković, I.
30
(15P+15S)
3 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 2 (120209)
Mendeš, B.
30
(30L)
3 INFO
3.0 Medijska kultura (120202)
Vidović Schreiber, T.
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Osnove kineziologije (120204)
Jurko, D.
30
(15KI+15P)
3 INFO
5.0 Osnove metodologije pedagoških istraživanja (120207)
Jukić, T.
75
(15M+30P+30S)
3 INFO
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 (120206)
Visković, I.
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Psihologija ranog učenja (120205)
Bubić, A.
60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (III. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Razvojna psihopatologija (218100)
Reić Ercegovac, I.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Tradicijska kazivanja za djecu (147089)
Vidović Schreiber, T.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Zlostavljanje i zanemarivanje djece (120176)
Sunko, E.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 (120215)
Dobrota, S.
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 (120213)
Visković, I.
60
(30P+30S)
4 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 3 (120217)
Mendeš, B.
30
(30L)
4 INFO
4.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 (120216)
Vlahović, L.
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 (120214)
Brajčić, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti (120210)
Mišurac, I.; Restović, I.
30
(15PK+15P)
4 INFO
3.0 Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju (120212)
Mendeš, B.
45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi (120211)
Markić, J.
45
(30P+15S)
4 INFO
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (IV. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kulturna baština na tlu Hrvatske (120170)
Brajčić, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Odgojni kontekst dječjih jaslica (120172)
Visković, I.
45
(30P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 (120221)
Dobrota, S.
60
(30GL+15P+15S)
5 INFO
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 (120219)
Mendeš, B.
75
(15PK+30P+30S)
5 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 4 (120223)
Mendeš, B.
30
(30M)
5 INFO
5.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 (120222)
Vlahović, L.
60
(30M+15P+15S)
5 INFO
5.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 (120220)
Brajčić, M.
60
(30PK+15P+15S)
5 INFO
4.0 Obiteljska pedagogija (120218)
Ljubetić, M.
45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 5
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (V. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Plesni izraz u dječjem vrtiću (120180)
Malada, D.
45
(30PK+15P)
5 INFO
4.0 Slikanje u radu s djecom predškolske dobi (120181)
Brajčić, M.
45
(30LK2+15P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 (204140)
Mendeš, B.
75
(45PK+15P+15S)
6 INFO
1.0 Istraživanja odgojne prakse 5 (120227)
Mendeš, B.
30
(30M)
6 INFO
11.0 Izrada završnog rada (120228)
0
()
6 INFO
2.0 Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom (120225)
Ljubetić, M.
30
(15PK+15P)
6 INFO
6.0 Pedagogija djece s posebnim potrebama i pravima (120224)
Sunko, E.
75
(15L+30P+30S)
6 INFO
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 6
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (VI. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Inkluzivni dječji vrtić (120182)
Sunko, E.
45
(15PK+30P)
6 INFO
4.0 Prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu (120179)
Visković, I.
45
(30P+15S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Obavijesti