Sociologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvena dinamika (131140)
Bandalović, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Društvena struktura (201696)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Metodološki pristupi i orijentacije (131142)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
1 INFO
4.0 Sociološka istraživačka radionica 1 (131171)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
1 INFO
3.0 Statistika u sociologiji 1 (67896)
Kardum, G.
45
(15PK+15P+15S)
1 INFO
5.0 Temeljni sociološki pojmovi (131141)
Relja, R.
60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad (201697)
Šuljug Vučica, Z.
45
(15PK+15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvene promjene (131145)
Bandalović, G.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Društveni procesi (201698)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Sociološka istraživačka radionica 2 (131172)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
2 INFO
5.0 Sociološke metode (131146)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
2 INFO
3.0 Statistika u sociologiji 2 (67902)
Kardum, G.
45
(15PK+15P+15S)
2 INFO
5.0 Uvod u logiku društvenih znanosti (131147)
Kokić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Internet usluge (204427)
Maleš, L.
45
(15PK+15P+15S)
3 INFO
5.0 Mikro perspektive u sociološkim teorijama (131151)
Relja, R.
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Sociologija obrazovanja (131153)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Sociologija znanosti (131154)
Kovačević, V.
60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Sociološka istraživačka radionica 3 (131173)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
3 INFO
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 (131152)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Makro perspektive u sociološkim teorijama (131156)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Računalni praktikum (67914)
Maleš, L.
45
(15PK+15P+15S)
4 INFO
5.0 Sociologija rada (131164)
Relja, R.
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Sociološka istraživačka radionica 4 (131174)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
4 INFO
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2 (131157)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
4 INFO
5.0 Suvremene perspektive u sociologiji obrazovanja (204431)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 1 (160075)
Leburić, A.; Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Buzov, I.; Kovačević, V.; Šuljug Vučica, Z.
0
()
5 INFO
5.0 Kvalitativna metodologija (204475)
Leburić, A.; Šuljug Vučica, Z.
60
(15P+45S)
5 INFO
5.0 Sociologija prostora (131166)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Sociološka istraživačka radionica 5 (131184)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
5 INFO
3.0 Suvremene sociološke teorije (67918)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 2 (160079)
Leburić, A.; Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Buzov, I.; Kovačević, V.
0
()
6 INFO
3.0 Postmodernizam kao sociološka teorija (67922)
Lončar, M.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Sociologija potrošnje (131169)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Sociološka istraživačka radionica 6 (131187)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
6 INFO
1.0 Završni ispit (88239)
0
()
6 INFO
3.0 Završni rad (88238)
0
()
6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Sociologija 3
=> Izborni predmeti za studij sociologije (III. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Elektroničke komunikacije i društvo (131440)
Alfirević, N.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Socijalna psihologija (131455)
Hren, D.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Sociologija 4
=> Izborni predmeti za studij sociologije (IV. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Sociologija 5
=> Izborni predmeti za V. semestar studija sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Elektroničke komunikacije i društvo (131440)
Alfirević, N.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Socijalna psihologija (131455)
Hren, D.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Sociologija 6
=> Izborni predmeti za VI. semestar studija sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvena dinamika (131140)
Bandalović, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Društvena struktura (201696)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Metodološki pristupi i orijentacije (131142)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
1 INFO
4.0 Sociološka istraživačka radionica 1 (131171)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
1 INFO
3.0 Statistika u sociologiji 1 (67896)
Kardum, G.
45
(15PK+15P+15S)
1 INFO
5.0 Temeljni sociološki pojmovi (131141)
Relja, R.
60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad (201697)
Šuljug Vučica, Z.
45
(15PK+15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvene promjene (131145)
Bandalović, G.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Društveni procesi (201698)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Sociološka istraživačka radionica 2 (131172)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
2 INFO
5.0 Sociološke metode (131146)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
2 INFO
3.0 Statistika u sociologiji 2 (67902)
Kardum, G.
45
(15PK+15P+15S)
2 INFO
5.0 Uvod u logiku društvenih znanosti (131147)
Kokić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Internet usluge (204427)
Maleš, L.
45
(15PK+15P+15S)
3 INFO
5.0 Mikro perspektive u sociološkim teorijama (131151)
Relja, R.
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Sociologija obrazovanja (131153)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Sociologija znanosti (131154)
Kovačević, V.
60
(30P+30S)
3 INFO
3.0 Sociološka istraživačka radionica 3 (131173)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
3 INFO
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 (131152)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
3 INFO
ECTS Sociologija 3
=> Izborni predmeti za studij sociologije (III. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Elektroničke komunikacije i društvo (131440)
Alfirević, N.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Socijalna psihologija (131455)
Hren, D.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Makro perspektive u sociološkim teorijama (131156)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Računalni praktikum (67914)
Maleš, L.
45
(15PK+15P+15S)
4 INFO
5.0 Sociologija rada (131164)
Relja, R.
60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Sociološka istraživačka radionica 4 (131174)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
4 INFO
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2 (131157)
Leburić, A.; Lončar, M.
65
(20P+45S)
4 INFO
5.0 Suvremene perspektive u sociologiji obrazovanja (204431)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Sociologija 4
=> Izborni predmeti za studij sociologije (IV. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 1 (160075)
Leburić, A.; Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Buzov, I.; Kovačević, V.; Šuljug Vučica, Z.
0
()
5 INFO
5.0 Kvalitativna metodologija (204475)
Leburić, A.; Šuljug Vučica, Z.
60
(15P+45S)
5 INFO
5.0 Sociologija prostora (131166)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Sociološka istraživačka radionica 5 (131184)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
5 INFO
3.0 Suvremene sociološke teorije (67918)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Sociologija 5
=> Izborni predmeti za V. semestar studija sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Elektroničke komunikacije i društvo (131440)
Alfirević, N.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Socijalna psihologija (131455)
Hren, D.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
(30P+15S)
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 2 (160079)
Leburić, A.; Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Buzov, I.; Kovačević, V.
0
()
6 INFO
3.0 Postmodernizam kao sociološka teorija (67922)
Lončar, M.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Sociologija potrošnje (131169)
Stanić, S.
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Sociološka istraživačka radionica 6 (131187)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
(20PK)
6 INFO
1.0 Završni ispit (88239)
0
()
6 INFO
3.0 Završni rad (88238)
0
()
6 INFO
ECTS Sociologija 6
=> Izborni predmeti za VI. semestar studija sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
(30P+15S)
4, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Obavijesti