MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPISI NA FFST 2022./2023.

Za informacije o prijavama i upisu na samofinancirajući studij PSYCHOLOGY kliknite ovdje.

Upisi na studije FFST-a koji se izvode na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja RH
(
Kalendar zbivanja)

Na FFST-u je moguće upisati sljedeće preddiplomske studije:
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni)
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij (jednopredmetni) 

______________________________________________________________________________________________

SLOBODNA UPISNA MJESTA ZA JESENSKI UPISNI ROK 2022./2023. 
 
Na Filozofskom fakultetu Splitu, za jesenski upisni rok ostala su slobodna upisna mjesta kako slijedi:

 

 1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - 10 upisnih mjesta
 2. ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - 1 upisno mjesto
 3. TALIJANSKI  JEZIK I KNJIŽEVNOST - 4 upisna mjesta
 4. NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -  3 upisna mjesta
 5. POVIJEST - 6 upisnih mjesta
 6. POVIJEST UMJETNOSTI - 6 upisnih mjesta
 7. FILOZOFIJA - 8 upisnih mjesta
 8. PEDAGOGIJA - 1 upisno mjesto
 9. SOCIOLOGIJA - 9 upisnih mjesta
 10. RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - 7 upisnih mjesta
 11. UČITELJSKI STUDIJ - 5 upisnih mjesta

Na svakom studijskom programu ostala su slobodna i po 2 mjesta za Hrvate izvan Republike Hrvatske.*

Prijave za sve navedene studije u sustavu Postani student (osim za upis na Učiteljski studij i studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje) traju do 19. rujna 2022. u 13:59 sati. Prijave za upis na Učiteljski studij i studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u sustavu Postani student traju do 7. rujna do 12 sati. Prijave za dodatnu provjeru za upis na Učiteljski studij i studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje moguće je obaviti od 5. do 7. rujna do 12 sati u Studentskoj službi Fakulteta. Dodatna provjera za upis na Učiteljski studij i za upis na studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  održat će se 12. i 13. rujna 2022.

Pristupnici koji su već polagali dodatnu provjeru u ljetnom upisnom roku 2022. godine i žele da im se rezultati priznaju za jesenski rok, nisu dužni uplatiti iznos od 300,00 kn, ali su se dužni prijaviti i naglasiti da žele priznavanje rezultata. Detaljne upute o prijavama za dodatnu provjeru objavljene su ispod. 

 
*Prijave ovih pristupnika se obavljaju isključivo poštom upućenom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska, uz naznaku: „Prijava za upis – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“.

Za jesenski upisni rok prijave se zaprimaju od 5. rujna 2022. do 7. rujna 2022.

______________________________________________________________________________________________

DODATNA PROVJERA ZA UPIS NA UČITELJSKI STUDIJ I STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA


REZULTATI DODATNE PROVJERE - RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (objavljeno 13. rujna 2022. u 16:20)

REZULTATI DODATNE PROVJERE - UČITELJSKI STUDIJ (objavljeno 13. rujna 2022. u 16:15)
 

REZULTATI DODATNE PROVJERE IZ PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA (RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE) (objavljeno 12. rujna 2022. u 15:00)

REZULTATI DODATNE PROVJERE IZ PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA (UČITELJSKI STUDIJ) (objavljeno 12. rujna 2022. u 14:45)

POPIS PRISTUPNIKA ZA DODATNU PROVJERU IZ PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA (UČITELJSKI STUDIJ) (objavljeno 12. rujna 2022. u 10:40)

REZULTATI DODATNE PROVJERE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (objavljeno 12. rujna 2022. u 10:40)

POPIS PRISTUPNIKA ZA DODATNU PROVJERU IZ HRVATSKOGA JEZIKA (UČITELJSKI STUDIJ) - (objavljeno 8. rujna 2022.)

POPIS PRISTUPNIKA ZA DODATNU PROVJERU IZ PSIHOLOGIJSKOG TESTIRANJA (RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE) - (objavljeno 8. rujna 2022.)

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA O ODRŽAVANJU DODATNE PROVJERE - JESENSKI ROK (objavljeno 26. kolovoza 2022.)

_____________________________________________________________________________________________________________________


UPISI U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA - 2022./2023.

ADRESA:      Poljička cesta 35, 21000 Split

TELEFON:    Služba za studentske poslove: 021 545 542, 021 545 568

URL:              http://www.ffst.unist.hr

E-MAIL:        dekanat@ffst.hr; referada@ffst.hr

IBAN:            HR5124070001100571320
 

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu, osim na studijski program Psychology, izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS

Rang-lista za upis na pojedine studije Filozofskog fakulteta u Splitu (dalje: Fakultet) sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.

Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

 1. Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

 1. Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

 1. Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti*

Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

 1. Vrednovanje posebnih postignuća

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

 

* U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije Fakultet zadržava pravo odustati od provedbe dodatne provjere.

 

Prijava u jesenskom roku za dodatnu provjeru:

Prijavu za dodatnu provjeru kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni podnijeti izravno Fakultetu.

Prijave za dodatnu provjeru u jesenskom roku zaprimat će se od 5. do 7. rujna 2022. godine.

Kandidati će se u tom razdoblju moći prijaviti u Službi za studentske poslove od 9 do 12 sati ili online na adrese elektroničke pošte:

dodatna.provjera.uciteljski@ffst.hr (za upis na integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij)

dodatna.provjera.predskolski@ffst.hr (za upis na preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje).

 

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu (preuzeti ovdje) i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320,  model: HR00, poziv na broj odobrenja: 223-OIB studenta, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.

VAŽNO: Na prijavnici obavezno treba zaokružiti studij ili oba studija koja prijavljujete!

NAPOMENA: Pristupnici koji se prijavljuju za oba studija uplaćuju jedinstven iznos od 300,00 kn i prijavu šalju na jednu od navedenih e-mail adresa (samo u slučaju da se prijava vrši online).

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave

Pristupnici koji su već polagali dodatnu provjeru u ljetnom upisnom roku 2022. godine i žele da im se rezultati priznaju za jesenski rok, nisu dužni uplatiti iznos od 300,00 kn, ali su se dužni prijaviti i naglasiti da žele priznavanje rezultata.

 

Provedba dodatne provjere

Dodatna provjera  za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sadrži:

- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Pristupnici preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji polože psihologijsko testiranje su obvezni prisustvovati svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

Dodatna provjera za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij, sadrži:

- testiranje znanja iz hrvatskog jezika– eliminacijskog karaktera (Popis literature za ispit iz hrvatskog jezika);

- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje;

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.

Pristupnici za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij koji polože testiranje iz hrvatskog jezika su obvezni prisustvovati svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na Učiteljski studij

 

Dodatna provjera u jesenskom roku održat će se:

- za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij

dana 12. i 13. rujna 2022. godine u zgradi Fakulteta (Poljička cesta 35, Split);

 

- za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  -

12. i 13. rujna 2022. godine u zgradi Fakulteta (Poljička cesta 35, Split).

 

 

UPISI

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se osobno u Službi za studentske poslove od 9 do 12 sati. U slučaju spriječenosti, upis se može obaviti online, slanjem potrebne dokumentacije za upis na jednopredmetne studije na mail adresu jednopredmetni_upis@ffst.hr, odnosno za upis na dvopredmetne studije na mail adresu dvopredmetni_upis@ffst.hr i to:

- u jesenskom roku: 20. rujna 2022. godine

Prije osobnog dolaska na upis u studentsku referadu FFST-a, kandidati trebaju popuniti obrazac za izradu studentske iskaznice, datoteku spremiti pod nazivom ime.prezime.docx, te elektroničkim putem poslati na adresu: xica@ffst.hr (upute za popunjavanje obrasca možete pronaći ovdje)

Za upis je potrebno priložiti:

1. prijavu za upis (preuzeti ovdje)

2. originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN

Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, model: HR00,  poziv na broj odobrenja: 841-OIB studenta, opis plaćanja: troškovi upisa;

3. fotografiju u boji (3,5 cm x 4,5 cm);

4. presliku važeće osobne iskaznice

5. rodni list (moguće ishoditi putem sustava e-Građani)

 

Dodatna dokumentacija (ako je primjenjivo):

6. dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom

7. pristupnici koji su već bili u statusu redovitog studenta (uz subvenciju iz državnog proračuna), uz dokaz o uplati troškova upisa, trebaju dostaviti i dokaz o uplati troškova školarine u iznosu od 7000,00 kn, jednokratno uplaćene na IBAN Fakulteta HR5124070001100571320, model: HR00, poziv na broj odobrenja: 840-OIB studenta, opis plaćanja: troškovi školarine.

 

Važne napomene za pristupnike koji se prijavljuju unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Predviđene posebne upisne kvote se odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske:

a) na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj);

b) na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Sukladno općem dijelu natječaja, ovi pristupnici se ne prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU već se razredbeni postupak i rangiranje ovih pristupnika provodi na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Prijave ovih pristupnika se obavljaju isključivo poštom upućenom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska, uz naznaku: „Prijava za upis – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“.

Za jesenski upisni rok prijave se zaprimaju od 5. rujna 2022. do 7. rujna 2022.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže prijavi:

1. prijavni obrazac (preuzeti ovdje);

2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb);

3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi pristupnici koji imaju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu);

4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);

5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja;

6. potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako takva obveza postoji u zemlji u kojoj je pristupnik završio srednjoškolsko obrazovanje);

7. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

8. dokaz o promjeni prezimena (za pristupnike koji nemaju OIB) u slučaju promjene prezimena od trenutka izdavanja svjedodžbi (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise);

9. vlastoručno potpisana izjava pristupnika da je sposoban pratiti nastavu studijskog programa na hrvatskom jeziku (za prijavu na studijske programe na kojima se nastava izvodi na hrvatskom jeziku)

10. dokaz o uplati troškova dodatne provjere za pristupnike koji se prijavljuju za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i/ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij.

Nepotpune i nepravodobno predane prijave neće biti razmatrane.

 

Posebne napomene:

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimka su svjedodžbe izdane na srpskoj ili bosanskoj latinici, koje će se uvažavati na izvornom jeziku uz obveznu ovjeru (preslike) kod javnog bilježnika.

Završne svjedodžbe pristupnika koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju prethodno proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Pristupnici samostalno obavljaju postupak priznavanja inozemne srednjoškolske dokumentacije u Agenciji za odgoj i obrazovanje ili u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Na pristupnike unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se prijavljuju za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i/ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij, na istovjetan način kao i na ostale pristupnike, primjenjuju se pravila i rokovi provedbe dodatne provjere utvrđeni ovim Natječajem.

Objava rang-liste pristupnika unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske bit će 14. rujna 2022. godine na mrežnim stranicama Fakulteta.

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljat će se osobno u Službi za studentske poslove od 9 do 12 sati. U slučaju spriječenosti, upis se može obaviti online, slanjem potrebne dokumentacije za upis na jednopredmetne studije na mail adresu jednopredmetni_upis@ffst.hr, odnosno za upis na dvopredmetne studije na mail adresu dvopredmetni_upis@ffst.hr i to:

- u jesenskom roku: 20. rujna 2022. godine

Prije osobnog dolaska na upis u studentsku referadu FFST-a, kandidati trebaju popuniti obrazac za izradu studentske iskaznice, datoteku spremiti pod nazivom ime.prezime.docx, te elektroničkim putem poslati na adresu: xica@ffst.hr. (upute za popunjavanje obrasca možete pronaći ovdje).

Za upis pristupnika koji se prijavljuju unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske je potrebno priložiti:

1. prijavu za upis (preuzeti ovdje)

2. originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN

Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, model: HR00, poziv na broj odobrenja: 841-OIB studenta, opis plaćanja: troškovi upisa;

3. fotografiju u boji (3,5 cm x 4,5 cm);

4. presliku važeće putovnice

 

Dodatna dokumentacija (ako je primjenjivo):

5. dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom

6. pristupnici koji su već bili u statusu redovitog studenta (uz subvenciju iz državnog proračuna), uz dokaz o uplati troškova upisa, trebaju dostaviti i dokaz o uplati troškova školarine, jednokratno uplaćene na IBAN Fakulteta HR5124070001100571320, model: HR00, poziv na broj odobrenja: 840-OIB studenta, opis plaćanja: troškovi školarine.