MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Djelatnici

  dipl.iur. Ksenija Guć Email  
  dipl.uč. Ines Kurtov Email  
  struč.spec.admin.publ. Ivana Selak Email  
  dipl.uč. Antonija Šošić Email  

  OBRASCI

  20.07.2021

  ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA UPISNINA, ŠKOLARINA I OSTALIH NAKNADA U AKAD. GOD. 2021./2022.

  Popis obavijesti