MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Studentska služba

  dipl.uč. Ines Kurtov Email  
  mag. philol. angl. Ivana Pisac Šumić Email  
  struč.spec.admin.publ. Ivana Selak Email  
  dipl.uč. Antonija Šošić Email  

  OBRASCI

  14.12.2021

  Rotary Klub Kaštela objavljuje natječaj za stipendiranje izvrsnih i redovitih studenata

  Rotary Klub Kaštela objavljuje natječaj za stipendiranje izvrsnih i redovitih studenata u RH za 2021./2022. ak. godinu

  Uvjeti natječaja:

  1. Dodjeljuju se ukupno tri stipendije, za redovitog studenta/studenticu visokih učilišta.

  2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na nekom od visokih učilišta u RH ako:

  - imaju prijavljeno prebivalište na području grada Kaštela,

  - nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija),

  - prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju najmanje 4,0 (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija), odnosno,

  - prosjek ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,5 (vrijedi za studente koji su upisali prvu godinu studija),

  - nisu stariji od 26 godina,

  - ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi

  3. U slučaju istih uvjeta prednost pri dodjeli stipendija imaju pristupnici koji su lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, pristupnici bez jednog ili oba roditelja te pristupnici iz obitelji s petero i više djece.

  Novčani iznos stipendije:

  Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci trajanja akademske godine.

  Mjesečni iznos stipendije je 800 kn

  Odabranim stipendistima stipendije će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. listopada tekuće godine, dok će se stipendija za listopad i studeni uplatiti retroaktivno nakon odabira.

  Rokovi i potrebna dokumentacija:

  1. Obrazac za prijavu dostupan je na sljedećoj poveznici:

  https://www.kastela.org/.../2021/12/ObrazacZaPrijavu.docx

  2. Obrazac za prijavu potrebno je ispuniti elektronički te zajedno s ostalom obveznom dokumentacijom poslati elektroničkom poštom na adresu stipendije.rckastela@gmail.com

  3. Rok za prijavu je 23.12.2021.

  4. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem do 10.1.2022. 

  5. Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

  Dodatne informacije na stipendije.rckastela@gmail.com

  ROTARY KLUB KAŠTELA

  Don Frane Bege 27

  21214 Kaštel Kambelovac

  https://www.facebook.com/RotaryKastela/

  Popis obavijesti