KONFERENCIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U SPLITU

Posljednjih je godina grad Split postao prepoznata i poželjna konferencijska destinacija, te je u tom smislu konferencijska produkcija Filozofskog fakulteta u Splitu u stalnom porastu. Svake godine Fakultet priprema Plan konferencijskih aktivnosti, u kojem je u ulozi organizatora ili suorganizatora velikog broja znanstvenih ili stručnih konferencija s brojnim sudionicima i međunarodno relevantnim temama. Diseminacija istraživačkih rezultata realiziranih u sklopu projekata ili istraživačkih centara Fakulteta putem konferencija doprinosi i većoj međunarodnoj vidljivosti naše institucije. Od 2009. godine do danas Filozofski fakultet je su/organizirao ukupno 117 konferencija. 


DOKUMENTI
POPIS REALIZIRANIH KONFERENCIJA

 

KONFERENCIJE U 2020. GODINI - Napomena: zbog epidemiološke situacije održane tek tri konferencije od planiranih 14

R. broj

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

1.

34. skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

24. – 26. rujna 2020., održana virtualnim putem

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku

2.

XIV. Mediteranski korijeni filozofije

2.  – 3. rujna 2020., održana u Splitu (prostorije na Peristilu)

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Hrvatsko filozofsko društvo

3.

Images and Borderlands. Early Modern Mediterranean between Christendom and Ottoman Empire (projekt COST CA18129)

16. – 17. rujna 2020., održana virtualnim putem

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • COST projekt CA18129

 

KONFERENCIJE U 2019. GODINI 

R. broj

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

1.

Stručni skup pedagoške tematike

Veljača 2019.

 • Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pegagogiju
 • Agencija za odgoj i obrazovanje

2.

Znanstveni skup povodom 80. rođendana prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata: Pedagog - vizionar

Veljača 2019.

 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za pedagogiju & CIRCO

3.

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

4. – 6. travnja 2019.

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID

4.

XIII. Mediteranski korijeni filozofije

4. – 6. travnja 2019.

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
 • Hrvatsko filozofsko društvo

5.

Stručno-znanstveni skup pedagoške tematike

Proljeće 2019.

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju
 • HPKZ Ogranak Split

6.

Regionalni susreti pedagoga Hrvatske

Proljeće 2019., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek ua pedagogiju
 • Hrvatsko pedagoško društvo Zagreb

7.

Mediteran i izbjegličke krize kao kulturni problem (konferencija u sklopu 6. Festivala svjetske književnosti)

8. – 14. rujna 2019., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
 • Gradska knjižnica Marka Marulića
 • Izdavačka kuća Fraktura

8.

Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike (konferencija u sklopu Knjige Mediterana)

23. – 25. rujna 2019., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Književni krug Split

 

9.

Mediterranean Editors and Translators i projekt Mirror (u sklopu projekta H2020 MSCA ITN pri Sveučilištu u Splitu)

26. – 28. rujna 2019., 

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Medicinski fakultet u Splitu

10.

Dalmatia and the Candian War. On the 350 th anniversary of the end of the Candian War (1669 – 2019)

23. – 29. rujna 2019.

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest & Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje
 • Književni krug Split

11.

2. Dani kulturne animalistike

studeni 2019., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Hrvatsko bioetičko društvo
 • Institut za etnologiju i folkloristiku
 • Udruga Mala filozofija
 • Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

 

KONFERENCIJE U 2018. GODINI 

R. broj

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

1.

(Samo)vrednovanjem do unaprjeđenja pedagogijske teorije i pedagoške prakse

 

12. 2.2018., Split,

 • Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pegagogiju
 • Agencija za odgoj i obrazovanje

2.

Nikola Visković: pravo – politika - bioetika

22.- 23. veljače 2018.

 • Filozofski fakultet u Splitu – Centar za integrativnu bioetiku
 • Pravni fakultet u Splitu

3.

Izazovi rada s darovitom djecom

1. – 3. ožujka 2018.

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

 • Splitsko-dalmatinska županija

 • IV. Gimnazija

 • III. Gimnazija

 • O.Š. Strožanac

4.

XII. Mediteranski korijeni filozofije

5.-7. travnja 2018.

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
 • Hrvatsko filozofsko društvo

5.

Znanstveni skup "25 godina studija kroatistike na Šleskome sveučilištu u Katowicama"  

10. - 13. svibnja 2018.

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Šlesko sveučilište u Katowicama

6.

Grand Tour IV, ciklus javnih predavanja s ciljem popularizacije znanosti

svibanj 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Institut za pvijest umjetnosti - Cvito Fisković

7.

Developing Teacher Competences ( diseminacijska konferencija Erasmus + projekta 2015-1-NO01-KA201-013283)

2. lipnja 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • OMEP Hrvatska

8.

Kulturna baština u funkciji nastave povijesti

lipanj 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Agencija za odgoj i obrazovanje

9.

Poticanje poželjnih oblika ponašanja u školama

8. lipnja 2018.,

Split 

 • Filozofski fakultet u Splitu - projekt TaSDi-PBS (Erasmus +)

10.

Physics and Philosophy 2018

16. – 17. srpnja 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
 • FESB

11.

Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića

srpanj 2018., Dračevica, Brač

 • Filozofski fakultet u Splitu - Centar Studia Mediterranea & Odsjek za talijanski jezik i književnost
12. Oslobođenje Klisa 1648. godine srpanj 2018., Dračevica, Brač
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
13. Međunarodni znanstveni skup Bizantska civilizacija jadranskog bazena od VI. do XII. stoljeća

28.-30. rujna 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Hrvatsko društvo za bizantske studije
14.

Znanstveni kolokvij "Hrvatske manjinske zajednice u svijetu"

2. rujan 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Centar za hrvatske studije u svijetu
15. Speculative Change: Literature, Film, Art

14. – 15. rujna 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost
16. 7th European Conference on Mental Health

19. – 21. rujna 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Katedra za psihologiju
17. Znanstveno-stručni skup posvećen prof. dr. sc. Anatoliju Kudrjacevu (1930. – 2008.)

26.listopada 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Književni krug Split
18. Humor i Mediteran 18. – 19. listopada 2018
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik & Centar Studia Mediterranea
19. Skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije

listopada 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
 • Hrvatska zaklada za znanost
20. Strategije poučavanja darovitih (Radni naziv)

18. - 20. listopada 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju & CIRCO
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • IV. Gimnazija
 • III. Gimnazija
 • O.Š. Strožanac
21. Znanstveni skup povodom 80. rođendana prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata: Pedagog - vizionar

studeni 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju & CIRCO
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo
22. Sea Change: Wavescapes in the Anthropocene

4.– 7. prosinca 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost & Odsjek za engleski jezik i književnost
23.

Kongres pedagoga Hrvatske

13. rujna 2018.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo
 • odsjeci za pedagogiju u Hrvatskoj

 

KONFERENCIJE U 2017. GODINI 

R. broj

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

1.

Novecento … e Pirandello,

10. - 13. rujna 2017., Split,

 • Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za talijanski jezik i književnost
 • Università degli studi "G. d'Annunzio" - Chieti - Pescara

2.

Unapređivanje rada stručnog suradnika pedagoga

24. veljače 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za pedagogiju
 • Agencija za odgoj i obrazovanje

3.

XI. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
 • Hrvatsko filozofsko društvo

4.

Nova kultura djetinjstva - znanstveni kolokvij s međunarodnom suradnjom

4. svibnja 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 

5.

Jews in the Balkans: History, Religion, Culture

8. - 10. svibnja 2017., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Moses Mendelssohn Centre for European-Jewish Studies (Potsdam)
 • Moses Mendelssohn Institute (Zagreb

6.

Hrvatski jezik u iseljeničkim zajednicama -  Okrugli stol povodom deset godina rada splitskoga Centra za hrvatske studije u svijetu

12. svibnja 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Centar za hrvatske studije u svijetu

7.

Kiparstvo i kultura modernizma: historiografski pristupi i kritičke analize

26. - 27. listopada 2017., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
 • Hrvatska zaklada za znanost

8.

IAFPA's 2017 Annual Conference (26. međunarodna konferencija Udruženja za forenzičku fonetiku i akustiku)

9. - 12. srpnja 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Filozofski fakultet u Zagrebu - Odsjek za fonetiku
 • IAFPA

9.

Prospects of Korean Studies in South Eastern Europe

13. - 14. srpnja 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
10. Bogdan Radica i njegovo vrijeme

25. rujna 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Književni krug Split
11. Radionica Adriatic Connections II

28. - 29. rujna 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
12.

Knjiga i društvo:  socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige

26. - 27. rujna 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Književni krug Splitu
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Splitu
13. 11. Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije - Prema kvalitetnoj školi

5. - 6. listopada 2017.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
14. 4. Međunarodni znanstveni skup anglista - Words and Images 24. - 25. studenog 2017., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost
 • Filozofski fakultet u Zagrebu 
 • Hrvatsko društvo za anglističke studije
15. 4th international Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates

28. - 30. rujna 2017.,

Tbilisi, Gruzija

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
 • Filozofski fakultet u Ljubljani
 • Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za ikonografske studije & Odsjek za povijest umjetnosti
 • Apollon Kutateladze Tbilisi State Academy of Art
 • Komeli Kekelidze National Centre of Manuscripts

 

KONFERENCIJE U 2016. GODINI 

R. broj

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

1.

Regionalni susret pedagoga Hrvatske – pedagog/inja u predškolskoj ustanovi i školi: aktualno stanje i perspektive

15. travnja 2016.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pedagogiju

2.

Treća međunarodna konferencija o retorici - Dani Ive Škarića

20. - 23. travnja 2016.,

Postira

 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za hrvatski jezik i književnost
3. Totalitarizam - historiografija, politika i kultura sjećanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi 2. - 3. lipnja 2017., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
 • Institut za europske i globalizacijske studije
4. The 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication - INPRA 2016 10. - 12. lipnja 2016., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za hrvatski jezik i književnost
 • Intercultural Pragmatics Journal
5.

X. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2016.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
 • Hrvatsko filozofsko društvo
6.

Konferencija u sklopu projekta Boys Reading

3. lipnja 2016.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu (Projekt Boys Reading)
7.

Peta međunarodna konferencija Fizika i filozofija

7. - 8. srpnja 2016., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
 • FESB
 • Institut za filozofiju, Zagreb
8.

Animals and animality in Italian modernism

8. - 9. srpnja 2016., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
9.

11. Dani otočkih dječjih vrtića Od baštine za baštinu

23. - 24. rujna 2016., Hvar

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za predškolski odgoj
10.

Knjiga i društvo: dijalog o intelektualnoj povijesti Hrvatske

29. - 30. rujna 2016.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost & Odsjek za sociologiju
 • Književni krug Split
 • Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 • Staroslavenski institut u Zagrebu
11.

Dijete, knjiga i novi mediji - znanstveno-stručni skup

24. - 25. rujna 2016.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za učiteljski studij & Odsjek za predškolski odgoj
12.

Međunarodna konferencija o iseljeništvu

2. rujna 2016.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu  - Odsjek za povijest
 • Matica Hrvatska
13. Znanstveni skup povodom 2400 godina utemeljenja antičkoga grada Farosa

rujan 2016.,

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
14. Minor Shakespeares: the politics and aesthetics of the margins - međunarodna konferencija povodom 400. obljetnice smrti W. Shakespearea

23. - 24. rujna 2016.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost
15. Constitutions of Shakespeare, međunarodni znanstveni skup 16. prosinca 2016., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost

 

KONFERENCIJE U 2015. GODINI 

R. broj

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

1.

10. Međunarodna konferencija interdisciplinarnih društvenih znanosti (10th International Social Sciences Conference, ISS)

11. - 14. lipnja 2015.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za sociologiju
 • Izdavačka kuća Common Ground (Chicago, SAD)

2.

Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti – skup povodom 20. obljetnice redarstvenih akcija Bljeska i Oluje

26. lipnja 2015.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
 • Sveučilište u Zadru
 • Filozofski fakultet u Mostaru
 • Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb
 • Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini
3. Crossroads: East and West. Cultural contacts, transfers and interchanges between East and West in the Mediterranean. konferencija za doktorande i mlade doktore znanosti 17. - 19. rujna 2015., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest umjetnosti
 • Filozofski fakultet u Ljubljani
 • Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za ikonografske studije
4. Desničini susreti – Split i Vladan Dsnica (1918. – 1945.): Umjetničko stvaralaštvo uzmeđu kulture i politike 18. - 20. rujna 2015., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
 • Filozofski fakultet u Zagrebu - Centar za komparativno historijske i interkulturne studije
 • Hrvatsko društvo pisaca
 • Srpsko kulturno društvo Prosvjeta - Zagreb
 • Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića - Mostovi, Zagreb
5.

IX. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2015.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
 • Hrvatsko filozofsko društvo
6.

The Great Beauty in Italian Literature / La grande bellezza nella letteratura italiana

21. - 22. rujna 2015., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
 • Sveučilište Chieti-Pescara, Italija
7.

Dijete, igra, stvaralaštvo

24. - 25. rujna 2015., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Savez društava "Naša djeca Hrvatske"
8.

2. regionalni studentski simpozij: Humanizam u doba neoliberalnog kapitalizma

7. - 10. listopada 2015., Split

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Hrvatsko filozofsko društvo
9.

Europa: regija i Meditera. Kamo ide Hrvatska?

23. listopada 2015.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Pravni fakultet u Splitu
 • Institut za europske i globalizacijse studije Zagreb
 • Jean Monnet katedra za političke studije EU
 • Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
 • Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu
10. Misao na vječnost - 15. obljetnica smrti Vlade Gotovca

11. prosinca 2015.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Institut Mediteran

KONFERENCIJE OD 2009. - 2014. GODINE

R. broj

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

1.

Physics and Philosophy Seminar

7. - 8. srpnja 2014.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu 
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • Institut za filozofiju, Zagreb

2.

10. međunarodna konferencija o kulturnoj, ekonomskoj, društvenoj i održivosti okoliša (Environenmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, ECESS)

22. - 24. siječnja 2014.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Centar Studia Mediterranea
 • Izdavačka kuća Common Ground (Chicago, SAD)
3. Societas Linguistics Europea SLE 2013 - 46th annual meeting 18.  -21. rujna 2013., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost & Centar Studia Mediterranea
 • Societas Linguistica Europea
4. Baština i razvoj - socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti

27. - 28. rujna 2013.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za sociologiju
5. Međunarodni znanstveni skup: Ivo Tartaglia i sociokulturni aspekti 23. - 24. rujna 2013., Split
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Književni krug Split
6. - 7

Dani Ive Škarića

2013.

2012.

 • Filozofski fakultet u Splitu
 • Filozofski fakultet u Zagrebu
 • University of Windsor, Kanada
 • University of Bergen, Norveška
 • Faculty of Humanities and Theology, Lund University, Švedska

8. -

15.

Mediteranski korijeni filozofije

3. - 5. travnja, 2014. (VIII.)

4. - 6. travnja 2013. (VII.)

29.-31. ožujka, 2012. (VI.)

24.-26. ožujka, 2011. (V.)

25.-28. ožujka, 2010. (IV.)

26.-28. ožujka 2009. (III.)

27.-29. ožujka 2008. (II.)

22.-24. ožujka 2007. (I.)

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
 • Hrvatsko filozofsko društvo
16.

Relation between clergy and nation in SE Europe from the 19th to the 21st century/ Odnos klera i nacije u jugoistočnoj Europi od 19. do 21. stoljeća

3. - 6. svibnja 2012.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Commission for History of SE Europe of the Foundation „Pro Oriente”
17.

Workshop "Europe and the Balkans"

8. - 12. svibnja 2012.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Cultural science network for SE European Studies
18.

The Statute of Split from 1312, History and Law / Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici

24. - 25. rujna 2012.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
 • Pravni fakultet u Splitu
 • Književni krug Split
19. The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe. International Symposium Commemorating 1200-year Anniversary of the Treaty of Aachen

27. - 29. rujna 2012.,

Zadar

 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
 • Filozofski fakultet u Zagrebu – Odsjek za povijest
 • Sveučilište u Zadru
20. Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Međunarodni znanstveni skup

26.  - 27. rujna 2011.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
 • Književni krug Split
21. V. međunarodni skup Jadranske kulture

16. - 18. lipnja 2010.,

Split

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
 • Sveučilište Chieti Pescara
22. Nazor - književnost, jezik, povijest
21.- 22. lipnja 2010.,
Postira
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost
23. Digitalne tehnologije i novi oblici učenja/Digital Technologies and New Forms of Education/ Technologie Digitale e Nuove Forme di Appredimento 2010.
 • Filozofski fakultet u Splitu
24. - 29. Dani predškolskog odgoja - Od baštine za baštinu otočkih dječjih vrtića

2014.

2013.

2012.

2011.

2010

2009.
 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj & Centar Studia Mediterranea
 • Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split
 • Dječji vrtić „Vanđela Božitković“, Hvar
30. - 35. Dani osnovnih škola - Prema kvalitetnoj školi

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj
 • Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split
 • Osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije
 • AZOO
36. - 40.  Dani predškolskog odgoja Mirisi djetinjstva
 

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

 • Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj
 • Dječji vrtić „Cvit Mediterana“, Split
 • Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Split
 • Dječji vrtić „Marjan“, Split
 • Dječji vrtić „Radost“, Split

 


Obavijesti